28/04 | ૐ Triperrr vol. 1 ૐ | Schron | Poznań

 

28 kwietnia zapraszamy na nowy cykl wydarzeń kryjący się pod nazwą Triperrr! 
Triperrr powstaje z fuzji sił i pomysłów drużyn Deepersense, Muchomornia iPszczoła UV, którzy pakują manatki i wyruszają w wojaże po kraju (a może wkrótce i poza jego granice) by wprowadzać Was w audiowizualnego tripa i klimat znany między innymi z krakowskich Deeperrrów. 
Pierwszą edycję zaplanowaliśmy w Poznaniu, a oprócz eskadry grających z wyżej wymienionych ekip, gościć będziemy również reprezentantów zaprzyjaźnionych drużyn, między innymi Dzide, Hesza i Chestera z Powrotu do Źródła, Pathara z STK, IV-MT z Priests of Vibes, a swym dubowym livem rozbuja nas Moony. To wszystko na dwóch scenach: Main i Chill-Groove stage.
Dodatkowo przestrzeń Schronu przyozdobią prace od Pszczoła UV oraz kolektywu Muchomornia. 
Zarezerwujcie sobie datę, a więcej info wkrótce!

ૐ Line-up ૐ

MAIN STAGE […Progressive – Psy Trance – Goa…] // CHILL-GROOVE STAGE […Chill – Psychill – Dub – Psydub – DeepProgressive/DeepTechno…]

~~ LIVE ~~ 
MOONY LIVE! 
https://soundcloud.com/moonyman
CJ ART LIVE! 
https://www.mixcloud.com/cjartt
~~ DJ SETS ~~
IV-MT (Priests of Vibes)
https://www.facebook.com/PriestsOfVibes
ABYSS (Deepersense)
https://www.mixcloud.com/abyssDP
ALCES (Muchomornia)
https://www.mixcloud.com/Alces
AMBROTOS (Deepersense/Muchomornia)
https://www.mixcloud.com/Ambrotos
CJ ART/ARTELIZED (Joof Recordings/Deepersense)
https://www.facebook.com/cjartmusic
CHESTER (Powrót do Źródła)
https://www.facebook.com/powrotdozr/
DZIDA (Powrót do Źródła)
https://www.facebook.com/powrotdozr/
HESZU (Powrót Do Źródła/Fractal Forest)
https://www.facebook.com/powrotdozr/
KONRAD KACAK (Deepersense)
https://www.mixcloud.com/djkonradkacak
MORPHEUS (Muchomornia)
https://www.mixcloud.com/Morpheus92
PATHAR (Solid Techno Kick)
https://www.mixcloud.com/piotrgasiorek1
PRIMAL (Deepersense)
https://www.mixcloud.com/Primal_DP

ૐ Deco ૐ

Pszczoła UV
https://www.facebook.com/PszczolaUV
Muchomornia
https://www.facebook.com/dzikiegrzyby
Powrót do Źródła Deco Team

ૐ Bilety / Tickets ૐ

25 PLN (do 0:00)
30 PLN (po 0:00)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress